λ
The No Lives

Joined Dec 26, 2016

Team Status: Inactive

Team Details

TF2 Highlander - NA Steel

Team Timezone: West

Team Description:

SteamGroup

Match Record
Season Division W-L
Season 22 NA Steel 3-4

View Full Match History

This roster is full and you may not join at this time.

Former Team Members

  cool cat [Siren]
   
[U:1:115311387]
Leader - (Dec 26, 2016 - May 13, 2018)
  Zalway [Zalway]
   
[U:1:81878109]
Leader - (Dec 26, 2016 - Feb 7, 2017)
  Zalway [Zalway]
   
[U:1:81878109]
Leader - (Apr 18, 2017 - Sep 16, 2017)
  Subject Echo [Subject Echo]
   
[U:1:102055064]
Member - (Dec 26, 2016 - May 13, 2018)
  Xmas Duck [Roasted Duck]
   
[U:1:110767104]
Member - (Dec 26, 2016 - Aug 14, 2017)
  Underscore [Underscore]
   
[U:1:152330438]
Member - (Dec 28, 2016 - Jan 24, 2017)
  Dullish [The Lengenda]
   
[U:1:311177575]
Member - (Dec 28, 2016 - May 7, 2017)
  untimelydemise [untimelydemi]
   
[U:1:104486304]
Member - (Jan 5, 2017 - May 7, 2017)
  Frahst [Frahst]
   
[U:1:144396628]
Member - (Jan 5, 2017 - May 13, 2018)
  Stylo [Stylo]
   
[U:1:84370071]
Member - (Jan 7, 2017 - May 7, 2017)
  Monolith [Monolith]
   
[U:1:353080209]
Member - (Jan 18, 2017 - Feb 17, 2017)
  Monolith [Monolith]
   
[U:1:353080209]
Member - (Apr 20, 2017 - Aug 14, 2017)
  oddsky [Oddsky]
   
[U:1:34920589]
Member - (May 15, 2017 - Aug 14, 2017)
  testickle [Lettuce]
   
[U:1:155192579]
Member - (May 19, 2017 - Oct 10, 2017)
  craig dishwasher [Buttlet]
   
[U:1:124808513]
Member - (May 20, 2017 - May 27, 2017)
  Silexos [Silexos]
   
[U:1:307374149]
Member - (May 23, 2017 - May 13, 2018)
  twitch [Twitch_]
   
[U:1:157648728]
Member - (Jun 5, 2017 - Aug 22, 2017)
  Lox [LoX ]
   
[U:1:109127343]
Member - (Jun 5, 2017 - Aug 14, 2017)
  cupnoodles [cupnoodles]
   
[U:1:91458575]
Member - (Jun 11, 2017 - May 13, 2018)
  pb J4M zonemaste [zonemaster95]
   
[U:1:112306304]
Member - (Jun 22, 2017 - Apr 23, 2018)
  The Bert [Hubert]
   
[U:1:106072465]
Member - (Aug 14, 2017 - May 13, 2018)
  craig dishwasher [Buttlet]
   
[U:1:124808513]
Member - (Aug 14, 2017 - Aug 22, 2017)

Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.

Team Name Changes
Old Name New Name Date
TNLH The No Lives λ The No Lives 5/23/2017

[ Go Back ]

 • Mon, Oct 28, 19
  Preseason starts!
 • Mon, Nov 4, 19
  Placement Matches R1
 • Wed, Nov 6, 19
  Placement Matches R2
 • Fri, Nov 8, 19
  Placement Matches R3
 • Mon, Nov 11, 19
  Week 1 starts