λ
The No Lives

Joined Dec 26, 2016

Team Status: Inactive

Team Details

TF2 Highlander - NA Steel

Team Timezone: West

Team Description:

SteamGroup

Match Record
Season Division W-L
Season 22 NA Steel 3-4

View Full Match History

This roster is full and you may not join at this time.

Former Team Members

  cool cat [Siren]
   
[U:1:115311387]
Leader - (Dec 26, 2016 - May 13, 2018)
  fpj Zalway [Zalway]
   
[U:1:81878109]
Leader - (Dec 26, 2016 - Feb 7, 2017)
  fpj Zalway [Zalway]
   
[U:1:81878109]
Leader - (Apr 18, 2017 - Sep 16, 2017)
  Subject Echo [Subject Echo]
   
[U:1:102055064]
Member - (Dec 26, 2016 - May 13, 2018)
  Xmas Duck [Roasted Duck]
   
[U:1:110767104]
Member - (Dec 26, 2016 - Aug 14, 2017)
  Underscore [Underscore]
   
[U:1:152330438]
Member - (Dec 28, 2016 - Jan 24, 2017)
  Dullish [The Lengenda]
   
[U:1:311177575]
Member - (Dec 28, 2016 - May 7, 2017)
  untimelydemise [untimelydemi]
   
[U:1:104486304]
Member - (Jan 5, 2017 - May 7, 2017)
  Frahst [Frahst]
   
[U:1:144396628]
Member - (Jan 5, 2017 - May 13, 2018)
  Stylo [Stylo]
   
[U:1:84370071]
Member - (Jan 7, 2017 - May 7, 2017)
  Monolith [Monolith]
   
[U:1:353080209]
Member - (Jan 18, 2017 - Feb 17, 2017)
  Monolith [Monolith]
   
[U:1:353080209]
Member - (Apr 20, 2017 - Aug 14, 2017)
  oddsky [Oddsky]
   
[U:1:34920589]
Member - (May 15, 2017 - Aug 14, 2017)
  ogre dick [Lettuce]
   
[U:1:155192579]
Member - (May 19, 2017 - Oct 10, 2017)
  i prayed [Buttlet]
   
[U:1:124808513]
Member - (May 20, 2017 - May 27, 2017)
  Silexos [Silexos]
   
[U:1:307374149]
Member - (May 23, 2017 - May 13, 2018)
  twitch [Twitch_]
   
[U:1:157648728]
Member - (Jun 5, 2017 - Aug 22, 2017)
  Lox [LoX ]
   
[U:1:109127343]
Member - (Jun 5, 2017 - Aug 14, 2017)
  cupnoodles [cupnoodles]
   
[U:1:91458575]
Member - (Jun 11, 2017 - May 13, 2018)
  FPJ zonemaster95 [zonemaster95]
   
[U:1:112306304]
Member - (Jun 22, 2017 - Apr 23, 2018)
  The Bert [Hubert]
   
[U:1:106072465]
Member - (Aug 14, 2017 - May 13, 2018)
  i prayed [Buttlet]
   
[U:1:124808513]
Member - (Aug 14, 2017 - Aug 22, 2017)

Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.

Team Name Changes
Old Name New Name Date
TNLH The No Lives λ The No Lives 5/23/2017

[ Go Back ]

TOP MENU LEAGUE LINKS
 • Mon, Oct 1, 18
  HL Season 26 - Match Week 1
 • Wed, Sep 26, 18
  Season 28 Begins
 • Fri, Sep 28, 18
  4v4 TF2 League - Season 15 Begins
 • Sat, Nov 17, 18
  4V4 Rosters Locked
 • Sun, Dec 9, 18
  Signups open!
 • Wed, Jan 16, 19
  Signups close
 • Thu, Feb 21, 19
  Rosters lock for playoffs
 • Mon, Feb 25, 19
  Playoffs begin