Δᵗᵏᵝ
TKB Delta

Joined Jan 15, 2015

Team Status: Inactive

Team Details

TF2 Highlander - NA Silver

Team Timezone: West

Team Description:
Collaborative team between the members of Delta and TKB for UGC Highlander.

SteamGroup

Titles Won:
TF2 HL NA Iron 3rd Place S15

Team Game Server:
66.151.244.39:27015 ( TX )

Match Record
Season Division W-L
Season 18 NA Silver 5-4
Season 17 NA Steel 6-2
Season 16 NA Steel 4-4
Season 15 NA Iron 8-4

View Full Match History

This roster is full and you may not join at this time.

Former Team Members

  Cupcake
   
[U:1:38973656]
Leader - (Jan 15, 2015 - May 15, 2018)
  ginger
   
[U:1:81101051]
Leader - (Jan 15, 2015 - May 17, 2015)
  The Amazing Jesus
   
[U:1:16505845]
Leader - (Jan 15, 2015 - May 29, 2016)
  ginger
   
[U:1:81101051]
Leader - (Jun 1, 2015 - Apr 18, 2016)
  Rokon
   
[U:1:100279755]
Member - (Jan 15, 2015 - May 13, 2015)
  c00l
   
[U:1:145648539]
Member - (Jan 15, 2015 - Sep 17, 2015)
  married with down
   
[U:1:78201685]
Member - (Jan 16, 2015 - Jan 21, 2015)
  JustAdrian
   
[U:1:38982819]
Member - (Jan 16, 2015 - Jul 5, 2015)
  i dont play schoo
   
[U:1:66488758]
Member - (Jan 16, 2015 - May 29, 2015)
  Aurora
   
[U:1:64001043]
Member - (Jan 19, 2015 - Feb 14, 2016)
  Ron
   
[U:1:6634947]
Member - (Jan 19, 2015 - Sep 17, 2015)
  Ulti
   
[U:1:28025470]
Member - (Jan 20, 2015 - May 15, 2018)
  zerosmile
   
[U:1:125082]
Member - (Jan 20, 2015 - Jan 12, 2016)
  walmartcoffee ad
   
[U:1:94337855]
Member - (Jan 20, 2015 - May 29, 2015)
  oser
   
[U:1:108316528]
Member - (Jan 24, 2015 - May 13, 2015)
  Zeeks
   
[U:1:186871128]
Member - (Jan 25, 2015 - Jan 28, 2015)
  Zeeks
   
[U:1:186871128]
Member - (Jan 30, 2015 - May 19, 2015)
  Kristo
   
[U:1:108385540]
Member - (Feb 1, 2015 - Apr 29, 2016)
  Darth Jar Jar
   
[U:1:37593330]
Member - (Feb 2, 2015 - Jun 8, 2015)
  Fat AND Ugly
   
[U:1:207004865]
Member - (Feb 3, 2015 - Feb 11, 2015)
  Ryan
   
[U:1:17584747]
Member - (Feb 9, 2015 - May 15, 2018)
  married with down
   
[U:1:78201685]
Member - (Feb 13, 2015 - Feb 20, 2015)
  Hysen
   
[U:1:77039193]
Member - (May 13, 2015 - Jan 8, 2016)
  Rokon
   
[U:1:100279755]
Member - (May 17, 2015 - May 15, 2018)
  creatiOn the dinos
   
[U:1:51371275]
Member - (May 17, 2015 - Aug 30, 2015)
  WEENIE
   
[U:1:20158176]
Member - (May 29, 2015 - Feb 21, 2016)
  brutal
   
[U:1:9623585]
Member - (May 29, 2015 - Jan 12, 2016)
  Cherno Beta
   
[U:1:87652394]
Member - (May 29, 2015 - Jun 6, 2015)
  Smiley Face
   
[U:1:81691752]
Member - (May 29, 2015 - Jun 7, 2015)
  LiOnfk
   
[U:1:90934714]
Member - (May 31, 2015 - Nov 18, 2015)
  Make It Nasty For
   
[U:1:102845678]
Member - (Jun 1, 2015 - Nov 18, 2015)
  Mikeys
   
[U:1:32559660]
Member - (Jun 7, 2015 - Aug 26, 2015)
  oser
   
[U:1:108316528]
Member - (Jun 8, 2015 - Aug 31, 2015)
  Quinning
   
[U:1:84982860]
Member - (Jun 27, 2015 - Apr 21, 2016)
  Me Fortress
   
[U:1:8282298]
Member - (Jul 6, 2015 - Nov 18, 2015)
  Azoth
   
[U:1:114380204]
Member - (Aug 30, 2015 - May 11, 2016)
  shido
   
[U:1:237928871]
Member - (Aug 31, 2015 - Mar 14, 2016)
  Deadlock
   
[U:1:108606527]
Member - (Sep 22, 2015 - May 15, 2018)
  Darth Jar Jar
   
[U:1:37593330]
Member - (Oct 10, 2015 - May 15, 2018)
  sdogg2m
   
[U:1:39322944]
Member - (Nov 16, 2015 - Nov 17, 2015)
  sdogg2m
   
[U:1:39322944]
Member - (Nov 28, 2015 - Feb 2, 2016)
  Ilduce CCIERSSec
   
[U:1:3049]
Member - (Dec 6, 2015 - Feb 29, 2016)
  Venom
   
[U:1:53161561]
Member - (Dec 11, 2015 - May 15, 2018)
  jager
   
[U:1:3212443]
Member - (Jan 8, 2016 - May 6, 2016)
  Vooper
   
[U:1:15103187]
Member - (Jan 8, 2016 - May 15, 2018)
  Ultimate
   
[U:1:14966773]
Member - (Jan 12, 2016 - May 15, 2018)
  pig
   
[U:1:97617562]
Member - (Feb 14, 2016 - Apr 20, 2016)
  quickthinx allthou
   
[U:1:64960333]
Member - (Feb 14, 2016 - Apr 3, 2016)
  Mex
   
[U:1:63661360]
Member - (Feb 16, 2016 - May 15, 2018)
  DolphiN
   
[U:1:88348787]
Member - (Feb 21, 2016 - Apr 1, 2016)
  kalaratic
   
[U:1:82450919]
Member - (Feb 29, 2016 - May 15, 2018)

Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.

Team Name Changes
Old Name New Name Date
Δᵗᵏᵝ TKB Delta Highlander Δᵗᵏᵝ TKB Delta 11/3/2015
tkbdelta tkbdelta Δᵗᵏᵝ TKB Delta Highlander 9/22/2015
deltau tkbdelta tkbdelta tkbdelta 1/15/2015
???? tkbdelta deltau tkbdelta 1/15/2015
?t?ß tkbdelta ???? tkbdelta 1/15/2015
?t?ß tkbdelta ?t?ß tkbdelta 1/15/2015

[ Go Back ]

 • Mon, Oct 5, 20
  HL Season 32 Week 1 Begins
 • Tue, Oct 13, 20
  HL Season 32 Signups Close
 • Tue, Nov 17, 20
  HL Season 32 Fulltime Rosterlock
 • Mon, Nov 30, 20
  HL Season 32 Playoffs Start
 • Mon, Dec 14, 20
  HL Season 32 Grand Finals
 • Wed, Oct 7, 20
  6v6 Season 34 Week 1 Begins
 • Thu, Oct 15, 20
  6v6 Season 34 Signups Close
 • Thu, Nov 19, 20
  6v6 Season 34 Fulltime Rosterlock
 • Wed, Dec 2, 20
  6v6 Season 34 Playoffs Start
 • Wed, Dec 16, 20
  6v6 Season 34 Grand Finals
 • Fri, Oct 9, 20
  4v4 Season 21 Week 1 Begins
 • Sat, Oct 17, 20
  4v4 Season 21 Signups Close
 • Sat, Nov 21, 20
  4v4 Season 31 Fulltime Rosterlock
 • Fri, Dec 4, 20
  4v4 Season 31 Playoffs Start
 • Fri, Dec 18, 20
  4v4 Season 31 Grand Finals
 • Tue, Oct 6, 20
  Ultiduo Season 3 Week 1 Begins
 • Wed, Oct 14, 20
  Ultiduo Season 3 Signups Close
 • Wed, Nov 18, 20
  Ultiduo Season 3 Fulltime Rosterlock
 • Tue, Dec 1, 20
  Ultiduo Season 3 Playoffs Start
 • Tue, Dec 15, 20
  Ultiduo Season 3 Grand Finals
 • Wed, Sep 30, 20
  Signups close
 • Fri, Oct 2, 20
  Season 13 Week 1
 • Fri, Nov 6, 20
  Rostes lock for playoffs
 • Fri, Nov 13, 20
  Playoffs begin!