Δᵗᵏᵝ
TKB Delta

Joined Jan 15, 2015

Team Status: Inactive

Team Details

TF2 Highlander - NA Silver

Team Timezone: West

Team Description:
Collaborative team between the members of Delta and TKB for UGC Highlander.

SteamGroup

Titles Won:
TF2 HL NA Iron 3rd Place S15

Team Game Server:
66.151.244.39:27015 ( TX )

Match Record
Season Division W-L
Season 18 NA Silver 5-4
Season 17 NA Steel 6-2
Season 16 NA Steel 4-4
Season 15 NA Iron 8-4

View Full Match History

This roster is full and you may not join at this time.

Former Team Members

  Cupcake [ Cupcake ]
   
[U:1:38973656]
Leader - (Jan 15, 2015 - May 15, 2018)
  ginger [ ginger ]
   
[U:1:81101051]
Leader - (Jan 15, 2015 - May 17, 2015)
  The Amazing Jesus [Jesus Christ]
   
[U:1:16505845]
Leader - (Jan 15, 2015 - May 29, 2016)
  ginger [ginger]
   
[U:1:81101051]
Leader - (Jun 1, 2015 - Apr 18, 2016)
  Rokon [Rokon]
   
[U:1:100279755]
Member - (Jan 15, 2015 - May 13, 2015)
  c00l [ Shilpster]
   
[U:1:145648539]
Member - (Jan 15, 2015 - Sep 17, 2015)
  married with down [~??~Boss ??]
   
[U:1:78201685]
Member - (Jan 16, 2015 - Jan 21, 2015)
  JustAdrian [ JustAdrian]
   
[U:1:38982819]
Member - (Jan 16, 2015 - Jul 5, 2015)
  i dont play schoo [ i dont play]
   
[U:1:66488758]
Member - (Jan 16, 2015 - May 29, 2015)
  Aurora [Aurora]
   
[U:1:64001043]
Member - (Jan 19, 2015 - Feb 14, 2016)
  Ron [Ron]
   
[U:1:6634947]
Member - (Jan 19, 2015 - Sep 17, 2015)
  Ulti [Ulti]
   
[U:1:28025470]
Member - (Jan 20, 2015 - May 15, 2018)
  zerosmile [zerosmile]
   
[U:1:125082]
Member - (Jan 20, 2015 - Jan 12, 2016)
  walmartcoffee ad [walmartcoffe]
   
[U:1:94337855]
Member - (Jan 20, 2015 - May 29, 2015)
  oser [Reso]
   
[U:1:108316528]
Member - (Jan 24, 2015 - May 13, 2015)
  Zeeks [Ziko]
   
[U:1:186871128]
Member - (Jan 25, 2015 - Jan 28, 2015)
  Zeeks [Ziko]
   
[U:1:186871128]
Member - (Jan 30, 2015 - May 19, 2015)
  Kristo [ ID]
   
[U:1:108385540]
Member - (Feb 1, 2015 - Apr 29, 2016)
  Darth Jar Jar [Hard Tea ad]
   
[U:1:37593330]
Member - (Feb 2, 2015 - Jun 8, 2015)
  Fat AND Ugly [Fat AND Ugly]
   
[U:1:207004865]
Member - (Feb 3, 2015 - Feb 11, 2015)
  Ryan [Ryan]
   
[U:1:17584747]
Member - (Feb 9, 2015 - May 15, 2018)
  married with down [Loco Bossss ]
   
[U:1:78201685]
Member - (Feb 13, 2015 - Feb 20, 2015)
  Hysen [Hysen]
   
[U:1:77039193]
Member - (May 13, 2015 - Jan 8, 2016)
  Rokon [ Rokon]
   
[U:1:100279755]
Member - (May 17, 2015 - May 15, 2018)
  creatiOn the dinos [creatiOn the]
   
[U:1:51371275]
Member - (May 17, 2015 - Aug 30, 2015)
  WEENIE [WEENIE]
   
[U:1:20158176]
Member - (May 29, 2015 - Feb 21, 2016)
  brutal [brutal]
   
[U:1:9623585]
Member - (May 29, 2015 - Jan 12, 2016)
  Cherno Beta [Cherno Beta]
   
[U:1:87652394]
Member - (May 29, 2015 - Jun 6, 2015)
  Smiley Face [Happy Face :]
   
[U:1:81691752]
Member - (May 29, 2015 - Jun 7, 2015)
  LiOnfk [LiOnfk]
   
[U:1:90934714]
Member - (May 31, 2015 - Nov 18, 2015)
  Make It Nasty For [ Make It Nas]
   
[U:1:102845678]
Member - (Jun 1, 2015 - Nov 18, 2015)
  Mikeys [AyyLmao Mike]
   
[U:1:32559660]
Member - (Jun 7, 2015 - Aug 26, 2015)
  oser [ Reso]
   
[U:1:108316528]
Member - (Jun 8, 2015 - Aug 31, 2015)
  Quinning [Loco Quinnin]
   
[U:1:84982860]
Member - (Jun 27, 2015 - Apr 21, 2016)
  Me Fortress [Me Fortress]
   
[U:1:8282298]
Member - (Jul 6, 2015 - Nov 18, 2015)
  Azoth [Azoth]
   
[U:1:114380204]
Member - (Aug 30, 2015 - May 11, 2016)
  shido [Shido]
   
[U:1:237928871]
Member - (Aug 31, 2015 - Mar 14, 2016)
  Deadlock [Deadlock]
   
[U:1:108606527]
Member - (Sep 22, 2015 - May 15, 2018)
  Darth Jar Jar [ Nacho Chees]
   
[U:1:37593330]
Member - (Oct 10, 2015 - May 15, 2018)
  sdogg2m [sdogg2m]
   
[U:1:39322944]
Member - (Nov 16, 2015 - Nov 17, 2015)
  sdogg2m [sdogg2m]
   
[U:1:39322944]
Member - (Nov 28, 2015 - Feb 2, 2016)
  Ilduce CCIERSSec [ Ilduce CCIE]
   
[U:1:3049]
Member - (Dec 6, 2015 - Feb 29, 2016)
  Venom [Venom]
   
[U:1:53161561]
Member - (Dec 11, 2015 - May 15, 2018)
  jager [JC jager]
   
[U:1:3212443]
Member - (Jan 8, 2016 - May 6, 2016)
  Vooper [ Vooper ]
   
[U:1:15103187]
Member - (Jan 8, 2016 - May 15, 2018)
  Ultimate [Ultimate]
   
[U:1:14966773]
Member - (Jan 12, 2016 - May 15, 2018)
  pig [Piggeh]
   
[U:1:97617562]
Member - (Feb 14, 2016 - Apr 20, 2016)
  quickthinx allthou [rosie lft]
   
[U:1:64960333]
Member - (Feb 14, 2016 - Apr 3, 2016)
  Mex [Mex LFT]
   
[U:1:63661360]
Member - (Feb 16, 2016 - May 15, 2018)
  DolphiN [DolphiN]
   
[U:1:88348787]
Member - (Feb 21, 2016 - Apr 1, 2016)
  kalaratic [ kalaratic]
   
[U:1:82450919]
Member - (Feb 29, 2016 - May 15, 2018)

Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.

Team Name Changes
Old Name New Name Date
Δᵗᵏᵝ TKB Delta Highlander Δᵗᵏᵝ TKB Delta 11/3/2015
tkbdelta tkbdelta Δᵗᵏᵝ TKB Delta Highlander 9/22/2015
deltau tkbdelta tkbdelta tkbdelta 1/15/2015
???? tkbdelta deltau tkbdelta 1/15/2015
?t?ß tkbdelta ???? tkbdelta 1/15/2015
?t?ß tkbdelta ?t?ß tkbdelta 1/15/2015

[ Go Back ]

 • Mon, Jun 8, 20
  HL Season 31 Week 1 Begins
 • Tue, Jun 16, 20
  HL Season 31 Signups Close
 • Tue, Jul 21, 20
  HL Season 31 Fulltime Rosterlock
 • Mon, Aug 3, 20
  HL Season 31 Playoffs Start
 • Mon, Aug 17, 20
  HL Season 31 Grand Finals
 • Wed, Jun 10, 20
  6v6 Season 33 Week 1 Begins
 • Thu, Jun 18, 20
  6v6 Season 33 Signups Close
 • Thu, Jul 23, 20
  6v6 Season 33 Fulltime Rosterlock
 • Wed, Aug 5, 20
  6v6 Season 33 Playoffs Start
 • Wed, Aug 19, 20
  6v6 Season 33 Grand Finals
 • Fri, Jun 12, 20
  4v4 Season 20 Week 1 Begins
 • Sat, Jun 20, 20
  4v4 Season 20 Signups Close
 • Sat, Jul 25, 20
  4v4 Season 20 Fulltime Rosterlock
 • Fri, Aug 7, 20
  4v4 Season 20 Playoffs Start
 • Fri, Aug 21, 20
  4v4 Season 20 Grand Finals
 • Tue, Jun 9, 20
  Ultiduo Season 2 Week 1 Begins
 • Wed, Jun 17, 20
  Ultiduo Season 2 Signups Close
 • Wed, Jul 22, 20
  Ultiduo Season 2 Fulltime Rosterlock
 • Tue, Aug 4, 20
  Ultiduo Season 2 Playoffs Start
 • Tue, Aug 18, 20
  Ultiduo Season 2 Grand Finals