Δ
Delta

Joined May 3, 2015

Team Status: Inactive

Team Details

TF2 6vs6 - NA Silver

Team Timezone: East

Team Description:
Be back soon?

SteamGroup

Match Record
Season Division W-L
Season 21 NA Silver 0-1
Season 19 NA Silver 4-4
Season 18 NA Silver 4-3

View Full Match History

This roster is full and you may not join at this time.

Former Team Members

  Ryan [Ryan]
   
[U:1:17584747]
Leader - (May 3, 2015 - Jun 15, 2016)
  You Guys Are Unbel [JP]
   
[U:1:5815583]
Leader - (May 5, 2015 - May 3, 2016)
  jg [JG]
   
[U:1:133244968]
Leader - (Jun 4, 2015 - Oct 20, 2015)
  Pierre [ Pierre]
   
[U:1:43045870]
Leader - (May 2, 2016 - Sep 4, 2016)
  herOnfk [herOnfk]
   
[U:1:29236191]
Member - (May 4, 2015 - Oct 20, 2015)
  Hysen [Hysen]
   
[U:1:77039193]
Member - (May 5, 2015 - Apr 9, 2016)
  gone [Jake]
   
[U:1:85672859]
Member - (May 5, 2015 - Apr 22, 2016)
  dangerous sraphin [Dave]
   
[U:1:33133026]
Member - (May 5, 2015 - Sep 24, 2015)
  Pierre [ Pierre]
   
[U:1:43045870]
Member - (May 5, 2015 - Oct 20, 2015)
  creatiOn the dinos [creatiOn]
   
[U:1:51371275]
Member - (May 5, 2015 - Sep 2, 2015)
  drOpfk [drOpfk]
   
[U:1:7891603]
Member - (May 6, 2015 - Oct 20, 2015)
  legend [Plato]
   
[U:1:81102511]
Member - (May 6, 2015 - Sep 1, 2015)
  Darth Jar Jar [Hard Tea]
   
[U:1:37593330]
Member - (May 12, 2015 - Sep 4, 2016)
  c00l [ Shilpster]
   
[U:1:145648539]
Member - (Jun 4, 2015 - Sep 1, 2015)
  The Notorius GIB [The Notorius]
   
[U:1:124366911]
Member - (Jun 8, 2015 - Sep 1, 2015)
  Loco' Chuo [ChuO]
   
[U:1:59457831]
Member - (Jun 8, 2015 - Sep 1, 2015)
  offensive pipelaye [walklikeshag]
   
[U:1:12101650]
Member - (Sep 1, 2015 - Jun 28, 2016)
  midi [midi]
   
[U:1:18172584]
Member - (Sep 1, 2015 - Sep 4, 2016)
  Krocket [Krocket]
   
[U:1:103794205]
Member - (Sep 1, 2015 - Sep 4, 2016)
  Aimanfire [Aimanfire]
   
[U:1:76736755]
Member - (Sep 15, 2015 - Sep 24, 2015)
  WangBaal [Ghettomunchi]
   
[U:1:109995292]
Member - (Sep 23, 2015 - Sep 4, 2016)
  jelly arms [Konan]
   
[U:1:111151865]
Member - (Sep 24, 2015 - Dec 18, 2015)
  pako [trippy]
   
[U:1:101886580]
Member - (Sep 24, 2015 - Oct 3, 2015)
  slen [live]
   
[U:1:81990136]
Member - (Oct 6, 2015 - Dec 17, 2015)
  WEENIE [weenie ]
   
[U:1:20158176]
Member - (Oct 21, 2015 - May 1, 2016)
  anime [Joob]
   
[U:1:12586404]
Member - (Apr 22, 2016 - Apr 30, 2016)
  wlsa [MARKET]
   
[U:1:99485469]
Member - (May 2, 2016 - Jul 27, 2016)
  rosh [rush]
   
[U:1:111709832]
Member - (May 3, 2016 - Jul 1, 2016)
  jg [ jg]
   
[U:1:133244968]
Member - (May 15, 2016 - Sep 4, 2016)

Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.

[ Go Back ]

 • Mon, Feb 17, 20
  HL Season 30 Begins
 • Tue, Mar 3, 20
  HL Season 30 New Team Sign-Ups Close
 • Tue, Mar 31, 20
  HL Season 30 Fulltime Roster Lock
 • Mon, Apr 13, 20
  HL Season 30 Playoffs Start
 • Mon, Apr 27, 20
  HL Season 30 Grand Finals
 • Wed, Feb 19, 20
  6v6 Season 32 Begins
 • Thu, Mar 5, 20
  6v6 Season 32 New Team Sign-Ups Close
 • Thu, Apr 2, 20
  6v6 Season 32 Fulltime Rosterlock
 • Wed, Apr 15, 20
  6v6 Season 32 Playoffs Start
 • Wed, Apr 29, 20
  6v6 Season 32 Grand Finals
 • Tue, Feb 25, 20
  Ultiduo Season 1 Begins
 • Wed, Mar 11, 20
  Ultiduo Season 1 New Team Sign-Ups Close
 • Wed, Apr 8, 20
  Ultiduo Season 1 Fulltime Roster Lock
 • Tue, Apr 21, 20
  Ultiduo Season 1 Playoffs Start
 • Tue, May 12, 20
  Ultiduo Season 1 Grand Finals