ϟ
Lethal Voltage

Joined Sep 11, 2015

Team Status: Ready

Team Details

TF2 6vs6 - NA Platinum

Team Timezone: East

Starters:

coming soon

Team Description:
830pm eastern please :) ADD BOWL

SteamGroup

Titles Won:
TF2 6v6 S27 NA Platinum 2nd Place
TF2 6v6 S26 NA Platinum 3rd Place
TF2 6v6 S22 NA Silver 3rd Place
TF2 6v6 S21 NA Steel 2nd Place

Match Record
Season Division W-L
Season 29 NA Platinum 8-0
Season 28 NA Platinum 5-4
Season 27 NA Platinum 9-3
Season 26 NA Platinum 7-4
Season 25 NA Platinum 4-4
Season 22 NA Silver 8-3
Season 21 NA Steel 8-4
Season 20 NA Steel 5-3
Season 19 NA Iron 6-2

View Full Match History

This roster is full and you may not join at this time.

Team Members

15 / 15 Players
  princess [rain]
   
[U:1:147518283]
Leader - Aug 30, 2017 / 8:22 PM (ET)
  Bowlknd [C4RF4X®©™ Bo]
   
[U:1:141059404]
Leader - Feb 7, 2018 / 10:29 PM (ET)
  twitchtvleisurefor [coolmatt69]
   
[U:1:97617562]
Member - Aug 30, 2017 / 8:22 PM (ET)
  Uni ringme [Unicorn Wiza]
   
[U:1:83720990]
Member - Oct 11, 2017 / 11:00 PM (ET)
  freelander [10keylander]
   
[U:1:101714152]
Member - Jan 4, 2018 / 1:29 AM (ET)
  kannushi [wish]
   
[U:1:58940450]
Member - Feb 14, 2018 / 1:01 AM (ET)
  Ragor [Ragor]
   
[U:1:15496458]
Member - Sep 12, 2018 / 8:26 PM (ET)
  Toy [Toy]
   
[U:1:127824158]
Member - Nov 14, 2018 / 8:38 PM (ET)
  smilec [carcin]
   
[U:1:82005720]
Member - Nov 14, 2018 / 9:03 PM (ET)
  lovez2oFap 1907 [pablow]
   
[U:1:236108891]
Member - Jan 14, 2019 / 8:38 PM (ET)
  Dongus [Dongus]
   
[U:1:18790723]
Member - Jan 17, 2019 / 9:17 PM (ET)
  charis [charis]
   
[U:1:37263120]
Member - Feb 1, 2019 / 1:16 AM (ET)
  no better to be sa [ninjax]
   
[U:1:62127524]
Member - Feb 1, 2019 / 9:47 PM (ET)
  ether [ether]
   
[U:1:104445937]
Member - Feb 2, 2019 / 11:12 PM (ET)
  catface [catface]
   
[U:1:136081897]
Member - Feb 10, 2019 / 8:27 AM (ET)

Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.

Team Name Changes
Old Name New Name Date
LV ϟ Lethal Voltage 5 ϟ Lethal Voltage 8/30/2017
LV ϟ Lethal Voltage 5: Return of the Weat LV ϟ Lethal Voltage 5 12/25/2016
LV ϟ Lethal Voltage LV ϟ Lethal Voltage 5: Return of the Weatherm 12/22/2016
LVR ϟ Lethal Voltage: Reborn LV ϟ Lethal Voltage 8/15/2016
DRW Bob LVR ϟ Lethal Voltage: Reborn 2/21/2016
Tom Bob DRW Bob 1/27/2016

[ Go Back ]

 • Mon, Jan 28, 19
  Season 27 Begins
 • Wed, Jan 30, 19
  Season 29 Begins
 • Fri, Feb 1, 19
  Season 15 Begins
 • Sun, Dec 9, 18
  Signups open!
 • Mon, Jan 14, 19
  Season 9 kicks off!
 • Wed, Jan 23, 19
  Signups close
 • Mon, Feb 25, 19
  Rosters lock for playoffs
 • Mon, Mar 4, 19
  Playoffs begin