Σ
Sigma

Joined May 15, 2016

Team Status: Inactive

Team Details

TF2 Highlander - *N.A. New Teams

Team Timezone: East

Team Description:
Sigma HL Team

SteamGroup

Match Record
Season Division W-L
Season 19 NA Steel 6-3

View Full Match History

This roster is full and you may not join at this time.

Former Team Members

  ipaka [Σ.ipaka]
   
[U:1:144400026]
Leader - (May 15, 2016 - Sep 18, 2016)
  Pikkelz [Σ.Pikkelz]
   
[U:1:196448332]
Leader - (May 15, 2016 - Sep 18, 2016)
  robloxking753 [MLG 360 nosc]
   
[U:1:341536371]
Member - (May 15, 2016 - May 19, 2016)
  Floobiees [Σ.Floobiees]
   
[U:1:33976861]
Member - (May 15, 2016 - Jul 25, 2016)
  Obsidian [Σ.Axl :o3]
   
[U:1:56934516]
Member - (May 15, 2016 - Sep 1, 2016)
  LFP RGB TheRealSpo [TheRealWeine]
   
[U:1:123709328]
Member - (May 15, 2016 - Jun 9, 2016)
  Person Meetup [Σ.Person]
   
[U:1:161585720]
Member - (May 15, 2016 - Jul 25, 2016)
  Strider [ Σ.Strider ]
   
[U:1:239143253]
Member - (May 15, 2016 - Sep 5, 2016)
  P4R4G0N [Σ.PROF3SSOR ]
   
[U:1:166508731]
Member - (May 15, 2016 - Jun 19, 2016)
  Conor Po [Σ.Conor Po]
   
[U:1:94067626]
Member - (May 15, 2016 - Sep 5, 2016)
  TheSuspiciousMuffi [TheSuspiciou]
   
[U:1:116099329]
Member - (May 15, 2016 - Jun 19, 2016)
  Chaotic [The Down Syn]
   
[U:1:135440354]
Member - (May 15, 2016 - May 20, 2016)
  Cyber [Cyber]
   
[U:1:287699080]
Member - (May 15, 2016 - Jun 19, 2016)
  Cornman [Σ.Cornman]
   
[U:1:88072311]
Member - (May 18, 2016 - Sep 12, 2016)
  Animu [Σ.An F Word]
   
[U:1:151775120]
Member - (May 19, 2016 - Sep 18, 2016)
  ruffledcrab [Σ.ruffledcra]
   
[U:1:141988736]
Member - (May 20, 2016 - Sep 18, 2016)
  SirSpence99 [SirSpence99]
   
[U:1:77110374]
Member - (May 20, 2016 - Jun 11, 2016)
  Quadrusk [Quadrusk]
   
[U:1:238742613]
Member - (May 20, 2016 - Jun 19, 2016)
  the man [Σ.EEE!]
   
[U:1:100529185]
Member - (May 20, 2016 - Sep 4, 2016)
  CoffeeCup [Coffee Cup C]
   
[U:1:129423602]
Member - (May 24, 2016 - May 25, 2016)
  cat [A Directiona]
   
[U:1:179369890]
Member - (May 25, 2016 - May 25, 2016)
  Christianexe [Σ.Christian.]
   
[U:1:159299093]
Member - (May 27, 2016 - Sep 5, 2016)
  aimbot [Kronky]
   
[U:1:44136002]
Member - (May 28, 2016 - May 29, 2016)
  Turn My Swag On [Funny Bunny]
   
[U:1:51532141]
Member - (May 28, 2016 - May 29, 2016)
  SCTT [SCTT]
   
[U:1:201331328]
Member - (May 29, 2016 - Jun 13, 2016)
  EXPL0DET0NATER [Σ.EXPL0DET0N]
   
[U:1:241917108]
Member - (Jun 1, 2016 - Sep 7, 2016)
  feurolant [Σ.feurolant]
   
[U:1:90664037]
Member - (Jun 9, 2016 - Sep 4, 2016)
  Pikimaru [Σ.Pikimaru]
   
[U:1:29302727]
Member - (Jun 13, 2016 - Sep 5, 2016)
  P4R4G0N [Σ.PROF3SSOR ]
   
[U:1:166508731]
Member - (Jun 19, 2016 - Jul 18, 2016)
  zZ Punny [Σ.Punny]
   
[U:1:125616224]
Member - (Jun 20, 2016 - Sep 4, 2016)
  Tilian [Σ.Tilian]
   
[U:1:119492720]
Member - (Jul 2, 2016 - Sep 5, 2016)
  Tuurtle Flavored E [Σ.Canadian T]
   
[U:1:206883611]
Member - (Jul 2, 2016 - Sep 18, 2016)
  TheFineLine [ Σ.TheFineLi]
   
[U:1:113252310]
Member - (Jul 3, 2016 - Sep 5, 2016)
  Fresh princess of [Σ.Fresh prin]
   
[U:1:63994649]
Member - (Jul 14, 2016 - Aug 25, 2016)
  Hank J Wimbleton [Σ.Hank J Wim]
   
[U:1:110364302]
Member - (Jul 18, 2016 - Aug 21, 2016)
  AvoidJoker [Σ.Joker]
   
[U:1:139944350]
Member - (Jul 25, 2016 - Jul 25, 2016)
  percy [Σ.Percy]
   
[U:1:243590783]
Member - (Jul 25, 2016 - Sep 4, 2016)
  elek [Σ.elek]
   
[U:1:109979250]
Member - (Jul 25, 2016 - Aug 8, 2016)

Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.

Team Name Changes
Old Name New Name Date
Σ Sigma2 Σ Sigma 5/15/2016

[ Go Back ]

TOP MENU LEAGUE LINKS
 • Mon, Oct 1, 18
  HL Season 26 - Match Week 1
 • Wed, Sep 26, 18
  Season 28 Begins
 • Fri, Sep 28, 18
  4v4 TF2 League - Season 15 Begins
 • Sat, Nov 17, 18
  4V4 Rosters Locked
 • Sun, Dec 9, 18
  Signups open!
 • Wed, Jan 16, 19
  Signups close
 • Thu, Feb 21, 19
  Rosters lock for playoffs
 • Mon, Feb 25, 19
  Playoffs begin