๑ﭥ
SNAIL TIME

Joined Dec 21, 2016

Team Status: Inactive

Team Details

TF2 Highlander - NA Platinum

Team Timezone: East

Starters:

coming soon

Team Description:
jump smash

SteamGroup

Match Record
Season Division W-L
Season 21 NA Platinum 7-5

View Full Match History

This roster is full and you may not join at this time.

Former Team Members

  shayne [carcin]
   
[U:1:82005720]
Leader - (Dec 21, 2016 - Apr 4, 2017)
  mr blue sky [Rightjustify]
   
[U:1:107826055]
Leader - (Dec 21, 2016 - May 7, 2017)
  andrew ring [CatDoge]
   
[U:1:137741436]
Leader - (Dec 21, 2016 - Feb 12, 2017)
  POISON PUSSY [sonic with b]
   
[U:1:114412545]
Leader - (Jan 11, 2017 - Jun 4, 2017)
  smillyz [smilez ]
   
[U:1:89965733]
Member - (Dec 21, 2016 - Apr 4, 2017)
  HungDaddy8Inches [feint]
   
[U:1:82025169]
Member - (Dec 21, 2016 - Jan 7, 2017)
  fat liberation mai [Jackawa]
   
[U:1:96510768]
Member - (Dec 21, 2016 - Jan 17, 2017)
  slowhand [Yip]
   
[U:1:75167536]
Member - (Dec 21, 2016 - Apr 30, 2017)
  Rogue [Rogue]
   
[U:1:74203513]
Member - (Dec 21, 2016 - Apr 30, 2017)
  Timeless ƒ¤ [Timeless &fn]
   
[U:1:87646482]
Member - (Dec 22, 2016 - Apr 30, 2017)
  Billysaurus [Billysaurus]
   
[U:1:52674740]
Member - (Dec 22, 2016 - Jan 8, 2017)
  Rolling [wanko]
   
[U:1:106184061]
Member - (Dec 22, 2016 - Apr 4, 2017)
  zuchima [zuchima]
   
[U:1:65886376]
Member - (Dec 22, 2016 - Jan 14, 2017)
  gliderYI [glider]
   
[U:1:94822014]
Member - (Dec 23, 2016 - Apr 5, 2017)
  me [november]
   
[U:1:81813831]
Member - (Jan 2, 2017 - Apr 10, 2017)
  Willy [Willy]
   
[U:1:86243212]
Member - (Jan 11, 2017 - Apr 17, 2017)
  joshcash [joshcash]
   
[U:1:36093403]
Member - (Jan 11, 2017 - Oct 15, 2017)
  IDGO [Marty]
   
[U:1:38127226]
Member - (Jan 11, 2017 - May 11, 2017)
  hi hello [hi hello]
   
[U:1:86242594]
Member - (Jan 13, 2017 - Jan 19, 2017)
  Scruff McGruff 44 [Scruff McGru]
   
[U:1:93079757]
Member - (Jan 13, 2017 - Apr 4, 2017)
  vipa [agonywhipper]
   
[U:1:144403197]
Member - (Jan 13, 2017 - Feb 25, 2017)
  stabby [stabby]
   
[U:1:14814913]
Member - (Jan 23, 2017 - Dec 19, 2017)
  fembru [goddess of b]
   
[U:1:153985067]
Member - (Jan 25, 2017 - Feb 4, 2017)
  Lucky9788 [who is this]
   
[U:1:83746865]
Member - (Jan 31, 2017 - Feb 4, 2017)
  hi hello [hi hello]
   
[U:1:86242594]
Member - (Feb 4, 2017 - Feb 12, 2017)
  VoxDei [ VoxDei ]
   
[U:1:40648895]
Member - (Feb 4, 2017 - May 6, 2017)
  crabf [crabf ]
   
[U:1:84999165]
Member - (Feb 8, 2017 - Feb 12, 2017)
  fat liberation mai [young mathle]
   
[U:1:96510768]
Member - (Feb 16, 2017 - Apr 4, 2017)
  Lucky9788 [i still dont]
   
[U:1:83746865]
Member - (Feb 21, 2017 - Apr 18, 2017)
  Keith [Keith]
   
[U:1:82688963]
Member - (Feb 26, 2017 - Jun 4, 2017)
  andrew ring [Daesh]
   
[U:1:137741436]
Member - (Feb 26, 2017 - Apr 19, 2017)

Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.

[ Go Back ]