<3 โดเรม่อน

Joined Jun 12, 2021

Team Status: Invited

Team Details

TF2 2vs2
ASIA Steel

Team Timezone:

Team Description:

Titles Won:
TF2 UD Asia Steel 1st Place S7

Match Record
Season Division W-L
11 ASIA Steel 0-0
7 ASIA Steel 8-2
5 ASIA Steel 1-6

View Full Match History

Join Team Roster

Sign in by Steam.
Team Join PassCode Required

Team Members

3 Players

U:1:901142118 Leader - Jun 13, 2021 / 6:43 AM (ET)

U:1:366308710 Member - Feb 24, 2022 / 8:35 AM (ET)

U:1:223775353 Member - Mar 7, 2022 / 3:11 PM (ET)

Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.

Team Name Changes
Old Name New Name Date
ม่อน โดเรม่อนกินชานมไข่มุกอร่อยมากๆ โดเรม่อน <3 1/23/2022
TeamName TeamName ม่อน โดเรม่อนกินชานมไข่มุกอร่อยมากๆ 1/23/2022
Udie UdieKEEHEE TeamName TeamName 6/13/2021

[ Go Back ]

Team Admins: Login by Steam or Battlenet to access your Team Admin panel. Or use the Team Admin Login below to use your dedicated username/password.

Team Admin Login
Join UGC Discord
 • Sun, Jan 28, 24
  TF2 Highlander Season 42 Beginning Soon
 • Fri, Jul 21, 23
  Season 5 Signups Close
 • Mon, Aug 7, 23
  Transfer Window 1
 • Mon, Sep 4, 23
  Transfer Window 2
 • Fri, Oct 7, 22
  4v4 Season 27 matches begin October 7th
 • Sun, Jan 28, 24
  Ultiduo Season 13 coming soon
 • Tue, Feb 28, 23
  Signups Open!
 • Fri, Apr 7, 23
  Registration Ends
 • Fri, Apr 14, 23
  Season Starts